Ισχύουσα Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τα σχετικά με τα Ιστορικά Οχήματα

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Α οικ. 82350-3809/2019 ΦΕΚ 4948/Β/31-12-2019 Αντικατάσταση της Α οικ. 94748-4130 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 570/Β΄/2019) σχετικά με τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος και ρύθμιση θεμάτων αγωνιστικών οχημάτων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε Περισσότερα

  • motoe
  • FEMA
  • fim
  • fim europe