Υποθεση Vnuk

Ή, πώς ένα ατύχημα που συνέβη τον Σεπτέμβριο του 2014 σε μια φάρμα του Triglav (Σλοβενία) μπορεί να επηρεάσει το ασφαλιστικό τοπίο για όλα τα οχήματα της Ευρώπης, πολιτικά και μη..........

 

 · Ο Damijan Vnuk εργαζόταν σε ένα αγρόκτημα στη Σλοβενία. Ήταν μέσα σε έναν αχυρώνα, επάνω σε μια σκάλα, όταν αυτή (η σκάλα) χτυπήθηκε από την καρότσα ενός τρακτέρ που έκανε όπισθεν, με αποτέλεσμα αυτός να πέσει από την σκάλα. Η υπόθεσή του παραπέμφθηκε στο CJEU (European Court of Justice - Ευρωπαϊκό Δικαστήριο): Oι ασφαλιστές πίστευαν ότι δεν υπήρχε υποχρεωτική ασφαλιστική απαίτηση επειδή το τρακτέρ χρησιμοποιείται ως μηχάνημα και όχι ως όχημα. Στην απόφασή του, το CJEU δήλωσε ότι το τρακτέρ/ρυμουλκούμενο ήταν όχημα σύμφωνα με τους όρους της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Ασφάλισης Αυτοκινούμενων Οχημάτων (EU Motor Insurance Directive 2009/103/EC). Σύμφωνα με το άρθρο 1, ως όχημα «νοείται κάθε όχημα με κινητήρα που προορίζεται για μετακίνηση στην ξηρά και κινείται με μηχανική ισχύ αλλά δεν κινείται σε ράγες, και οποιοδήποτε ρυμουλκούμενο, είτε είναι συνδεδεμένο είτε όχι». Ωστόσο, το ζήτημα του πότε η χρήση ενός οχήματος απαιτούσε υποχρεωτική ασφάλιση ήταν λιγότερο σαφές. Σχετικά με αυτό, το άρθρο 3 της οδηγίας ορίζει: «Κάθε κράτος μέλος, με την επιφύλαξη του άρθρου 5, λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι η αστική ευθύνη όσον αφορά τη χρήση οχημάτων που εδρεύουν συνήθως στην επικράτειά του, καλύπτεται από ασφάλιση». Το CJEU εντόπισε μια βασική διαφορά στις επίσημες μεταφράσεις των γαλλικών και αγγλικών εκδόσεων της οδηγίας. Η γαλλική έκδοση, μαζί με έξι άλλες χώρες, συνέδεσε την υποχρεωτική ασφάλιση με τη χρήση ενός οχήματος στους δρόμους, αλλά η αγγλική έκδοση, μαζί με 14 άλλες, δεν το έκανε (αν και ο Αγγλικός Νόμος το κάνει). Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεώρησε ότι η υποχρεωτική ασφάλιση δεν πρέπει να επαφίεται στα μεμονωμένα κράτη μέλη για ερμηνεία και κατέληξε στο συμπέρασμα: «Η έννοια της "χρήσης οχημάτων" στο άρθρο αυτό καλύπτει κάθε χρήση οχήματος που είναι σύμφωνη με την κανονική λειτουργία αυτού του οχήματος». Mε άλλα λόγια, από αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες που τρέχουν σε επίσημους αγώνες, παροπλισμένα οχήματα (ακόμη και αν έχουν καταθέσει τις πινακίδες), οχήματα σε μάντρες, εκθέσεις ή μουσεία, μέχρι και εποχούμενα χλοοκοπτικά τρακτέρ, θα πρέπει ΟΛΑ τα οχήματα που έχουν δυνατότητα κίνησης, να ασφαλίζονται. Επιπροσθέτως, από την στιγμή που εμπλέκονται ασφαλιστικές εταιρείες, θα πρέπει το οποιοδήποτε συμβάν να καταγράφεται σύμφωνα με τις ασφαλιστικές πρακτικές, είτε δηλαδή κάνοντας δήλωση, είτε, σε περίπτωση αμφιβολιών, καλόντας επί τόπου την Τροχαία. Ας φανταστούμε λοιπόν σε ένα MotoGP, έναν αγώνα F1 ή έναν αγώνα Enduro, σε μια μικροσύγκρουση (που το κόστος των υλικών ζημιών μπορεί να φτάνει μερικές εκατοντάδες χιλιάδες €), να σταματάει ο αγώνας μέχρι να έπιληφθεί η τοπική αρμόδια αρχή για να καταγράψει το συμβάν........

· Πρόσφατη απόφαση του Εφετείου του Ηνωμένου Βασιλείου στην υπόθεση UK Insurance κατά Holden επιβεβαιώνει εκ νέου τα παραπάνω, καθώς κρίθηκε ότι ένα όχημα υπό επισκευή ή αποκατάσταση εξακολουθεί να λειτουργεί, και συνεπώς, καθώς είναι ικανό να μετακινηθεί, απαιτείται να είναι ασφαλισμένο.
  
· Άλλη πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στην υπόθεση Fundo de Garantia Automovel κατά Juliana.....) υποδηλώνει ότι ένα όχημα που δεν έχει επίσημα τεθεί εκτός λειτουργίας και μπορεί να οδηγηθεί, πρέπει να καλύπτεται από ασφάλιση ακόμη και αν ο ιδιοκτήτης δεν το οδηγεί ή το έχει σταθμεύσει σε ιδιωτικό χώρο. (Η εναγόμενη κατείχε ένα όχημα το οποίο δεν οδηγούσε πλέον για ιατρικούς λόγους. Το αυτοκίνητο ήταν κινήσιμο αλλά, λόγω μη χρήσης, το είχε άφημένο μέσα στην αυλή της. Ο γιος της το έκλεψε και ως αποτέλεσμα συμμετείχε σε σύγκρουση που σκότωσε τον ίδιο και τους δύο επιβάτες του).
Η ΜΟΤ.Ο.Ε. μέσω της FEMA και της FIM, επιδιώκοντας παράλληλα συνεργασία και με άλλες Διεθνείς Ομοσπονδίες και φορείς, καταθέτει προτάσεις για τον εξορθολογισμό της παράλογη αυτής οδηγίας. Όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο πιο "δυνατά" ακούγεται η φωνή μας.
  • motoe
  • FEMA
  • fim
  • fim europe