Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει αυστηρά μέτρα οδικής ασφάλειας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει αυστηρά μέτρα οδικής ασφάλειας, όπως όριο ταχύτητας 30 χλμ. την ώρα και μηδενική ανοχή για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά προτείνει επίσης Έξυπνη υποβοήθηση ταχύτητας στις μοτοσυκλέτες.

Στις 5 Οκτωβρίου 2021, η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία το σχέδιο έκθεσης της βουλευτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΕ) Έλενας Κουντουρά. Η έκθεση περιέχει πολλά μέτρα για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην Ευρώπη. Ένα από αυτά είναι η εισαγωγή του Intelligent Speed ​​Assistance (ISA) στις μοτοσυκλέτες.

Γενικά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί μεγάλη συμβολή στην οδική ασφάλεια την αλλαγή της ενεργού κινητικότητας (περπάτημα και ποδηλασία) και των δημόσιων μεταφορών. Επίσης, οι καλύτερες υποδομές, ένας ευρωπαϊκός οργανισμός οδικών μεταφορών, η μείωση της ταχύτητας και η επιβολή της νομοθεσίας θα πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αποτροπή ατυχημάτων όπου σκοτώνονται ή τραυματίζονται σοβαρά άτομα.

Σε μια αποκαλούμενη έκθεση πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Κοινοβούλιο αντιδρά σχετικά με το Πλαίσιο Πολιτικής Οδικής Ασφάλειας της ΕΕ 2021-2030 – Συστάσεις για τα επόμενα βήματα προς το «Vision Zero» (2021/2014(INI)).

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει αρκετούς Βασικούς Δείκτες Απόδοσης (KPI) με στόχο τη μείωση των ατυχημάτων όπου σκοτώνονται ή τραυματίζονται σοβαρά άτομα. Το Κοινοβούλιο υποστηρίζει τα μέτρα της Επιτροπής, αλλά θέλει να προχωρήσει παραπέρα. Αρχικά, το Κοινοβούλιο θέλει η Επιτροπή να ορίσει KPI που περιλαμβάνουν οχήματα κατηγορίας L (π.χ. μοτοσυκλέτες).

Για να επισημάνουμε ορισμένα από τα αιτήματα των ευρωβουλευτών:

Το Κοινοβούλιο ζητά περισσότερες επενδύσεις σε ασφαλείς υποδομές με έμφαση στις ζώνες με τον μεγαλύτερο αριθμό ατυχημάτων. Ένα πλαίσιο ταξινόμησης δρόμων που ταιριάζει καλύτερα με τα όρια ταχύτητας με τον σχεδιασμό και τη διάταξη του δρόμου, σύμφωνα με την προσέγγιση του ασφαλούς συστήματος.
Από την πλευρά των οχημάτων, το Κοινοβούλιο ζητά να συμπεριληφθούν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των οχημάτων στους περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους. Απαιτεί επίσης ABS για όλες τις μοτοσυκλέτες και την τοποθέτηση έξυπνων συστημάτων υποβοήθησης ταχύτητας σε όλα τα νέα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των μοτοσυκλετών. Επίσης, θα πρέπει στις μοτοσυκλέτες να είναι τοποθετημένο το eCall.

Όσον αφορά τη «νέα κινητικότητα» (τις ηλεκτρικές “συσκευές” μικροκινητικότητας όπως τα ηλεκτρικά σκούτερ), το Κοινοβούλιο εκφράζει σοβαρές ανησυχίες που σχετίζονται όχι μόνο με την ασφάλεια των ίδιων των “συσκευών”, αλλά και με την ασφαλή χρήση τους στην κυκλοφορία.
Όσον αφορά την ασφαλή χρήση του δρόμου, η Βουλή ζητά αυστηρότερα όρια αλκοόλ και αυστηρή επιβολή. Προβλέπει επίσης όριο ταχύτητας 30 km/h σε κατοικημένες περιοχές, με δυνατότητα υψηλότερων ορίων στους κύριους αρτηριακούς δρόμους και σε περιοχές με πολλούς πεζούς και ποδηλάτες. Για την επιβολή αυτών των ορίων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις επενδύσεις στην επιβολή της ταχύτητας και σε επικοινωνία υψηλής ποιότητας.
Τέλος, το Κοινοβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει ότι καθιστά υποχρεωτική τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και τις δοκιμές για την απόκτηση άδειας οδήγησης για όλες τις κατηγορίες μηχανοκίνητων δίτροχων οχημάτων.

Η εισηγήτρια του Ε.Κ. Έλενα Κουντουρά δήλωσε: “Για πάρα πολύ καιρό, οι Ευρωπαίοι έπρεπε να ζήσουμε με έναν απαράδεκτο αριθμό θανάτων στους δρόμους μας. Είναι ρεαλιστικό να επιδιώξουμε την μείωση στο ήμισυ των θανάτων από τροχαία ατυχήματα έως το 2030, εάν η ΕΕ και τα κράτη μέλη δεσμευτούν για καλύτερη οδική ασφάλεια, σε συνδυασμό με ισχυρή πολιτική βούληση και επαρκή χρηματοδότηση. Γνωρίζουμε ήδη τι σκοτώνει στο δρόμο, επομένως καλούμε την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις να εφαρμόσουν συγκεκριμένα μέτρα σωτηρίας για να υποστηρίξουν αυτές τις προσπάθειες, όπως χαμηλότερα όρια ταχύτητας, ειδικά τη δημιουργία προεπιλεγμένου ορίου 30 km/h για τις πόλεις, επιταχυνόμενη στροφή προς άλλες μορφές μεταφοράς και ένας νέος Ευρωπαϊκός Οργανισμός Οδικών Μεταφορών”.

Σχόλιο από τον Γενικό Γραμματέα της FEMA Dolf Willigers:

“Χαιρετίζουμε αυτήν την έκθεση και σχεδόν όλα τα μέτρα που προτείνονται από το Κοινοβούλιο. Σε επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νωρίτερα αυτό το έτος ζητήσαμε ήδη τη συμπερίληψη ηλεκτρικών δικύκλων στους βασικούς δείκτες απόδοσης, καλύτερη εκπαίδευση, δοκιμές άδειας οδήγησης που είναι πιο προσαρμοσμένες στην αξιολόγηση κινδύνου και την αποφυγή κινδύνου αντί για τεχνικές δεξιότητες χαμηλής ταχύτητας και ασφαλέστερες υποδομές. Αυτά είναι αιτήματα που υπάρχουν και στην έκθεση της βουλής”.

Και συνεχίζει: “Δεν υποστηρίζουμε κανένα τεχνικό χαρακτηριστικό που αφαιρεί τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας από τον αναβάτη και ως εκ τούτου – αν και κατανοούμε την ανάγκη μείωσης της ταχύτητας σε ορισμένες περιπτώσεις – βλέπουμε κάθε είδους Έξυπνη Υποβοήθηση Ταχύτητας που παρεμβαίνει ο έλεγχος του κινητήρα ως κίνδυνος για τους μοτοσυκλετιστές, όπως έχουμε ήδη συζητήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2019. Η Επιτροπή συμφώνησε μαζί μας ότι δεν μπορείς να τοποθετήσεις ISA μόνο σε μοτοσυκλέτες”.

μτφ: Π. Καλαϊτζής από ΕΔΩ: https://www.femamotorcycling.eu/meps-want-speed-assistance-on-motorcycles/