3η Εκπαίδευση/Πιστοποίηση Tour Assistants από την FIM-Europe

Την 1η Οκτωβρίου 2022, η FIM-Europe ξεκινά ξανά την εκπαίδευση & πιστοποίηση των επόμενων 15 Ευρωπαίων Tour Assistants.

Πρόγραμμα εκπαίδευσης, πληροφορίες, δήλωση συμμετοχής, εδώ: https://www.fim-europe.com/moto-tour-assistant/
Μια γεύση από το τεχνικό κομμάτι της εκπαίδευσης, εδώ:
https://www.hondainstitutoseguridad.com/