Άλλη μια διαφαινόμενη νίκη της FEMA για τους μοτοσυκλετιστές.

 

Η FEMA, της οποίας ιδρυτικό μέλος είναι η ΜΟΤ.Ο.Ε., κάνει πολλές παραστάσεις στο Ευρωκοινοβούλιο με σκοπό να διασφαλίσει τα δικαιώματα και την ίση αντιμετώπιση των Ευρωπαίων Μοτοσυκλετιστών. Ένα από τα θέματα αυτά ήταν και η ευθυγράμιση όλων των χωρών στο θέμα ρυμούλκησης τρέιλερ από μοτοσυκλέτες, όπου είχε παρατηρηθεί το παράδοξο να μπορείς να ρυμουλκήσεις τρέιλερ σε μία χώρα αλλά να μην μπορείς να κινηθείς νόμιμα στην επόμενη, μιας και στην τρέχουσα οδηγία για την άδεια οδήγησης και σε αντίθεση με τα αυτοκίνητα, δεν ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι μερικές φορές οι μοτοσυκλέτες έλκουν ρυμουλκούμενα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε τώρα σε νέο προσχέδιο κανόνων σχετικά με τις άδειες οδήγησης της Ε.Ε. και τελικά διόρθωσε μια παράβλεψη που η FEMA επισημαίνει εδώ και χρόνια: την δυνατότητα να οδηγεί κανείς νόμιμα μια μοτοσυκλέτα με ρυμουλκούμενο.

Η έλλειψη σαφών, εναρμονισμένων κανόνων για τη ρυμούλκηση ενός τρέιλερ σημαίνει ότι μέχρι στιγμής κάθε χώρα μπορεί να θεσπίσει τους δικούς της κανόνες. Η FEMA συγκέντρωσε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για να σας δείξει ποιοι είναι οι κανόνες σε συγκεκριμένες χώρες. (Εδ’ω μπορείτερ να δείτε τί ισχύει ανά χώρα: https://www.femamotorcycling.eu/consumer-information/riding-with-a-trailer/

Το σχέδιο κανόνων για τις άδειες οδήγησης της ΕΕ εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποτελώντας τη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση. Ο φάκελος θα ακολουθηθεί από το νέο Κοινοβούλιο μετά τις Ευρωεκλογές τον Ιούνιο του 2024.

Η πρόταση που εγκρίθηκε τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (τροπολογία 59), αναφέρει τα εξής:

«Με την επιφύλαξη των διατάξεων των κανόνων έγκρισης τύπου για τα σχετικά οχήματα, τα μηχανοκίνητα οχήματα των κατηγοριών που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) μπορούν να συνδυαστούν με ρυμουλκούμενο με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του καθαρού βάρος του ρυμουλκού οχήματος».

Τα οχήματα που περιγράφονται στα στοιχεία α) και β) είναι:

Κατηγορία ΑΜ:
– δίκυκλα ή τρίτροχα οχήματα με μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα όχι μεγαλύτερη από 45 km/h (εξαιρουμένων εκείνων με μέγιστη ταχύτητα σχεδιασμού κάτω ή ίση με 25 km/h).
– ελαφρά τετράκυκλα.

Κατηγορία Α1:
– μοτοσυκλέτες με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 125 κυβικά εκατοστά, με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 11 kW και με λόγο ισχύος/βάρος που δεν υπερβαίνει το 0,1 kW/kg.
– ηλεκτρικά τρίκυκλα με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 15 kW.

Κατηγορία Α2:
– μοτοσυκλέτες ισχύος που δεν υπερβαίνει τα 35 kW και με αναλογία ισχύος/βάρους που δεν υπερβαίνει τα 0,2 kW/kg και δεν προέρχονται από όχημα άνω των 70 kW.

Κατηγορία Α:
– μοτοσυκλέτες.
– ηλεκτρικά τρίκυκλα με ισχύ άνω των 15 kW.

 

Από ΕΔΩ: https://www.femamotorcycling.eu/motorcycle-trailer/

Μετάφραση Παναγιώτης Καλαϊτζής