ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΟΤ.Ο.Ε.

Moto Ride Insurance

Τιμολόγιο ΜΟΝΟΝ για μέλη Λεσχών ΜΟΤ.Ο.Ε. 

Κυβικά Εξάμηνη διάρκεια Ετήσια διάρκεια
0 – 50 cc δεν προσφέρεται 52 €
51- 125 cc 33 € 54 €
126 – 250 cc 37 € 59 €
251- 500 cc 47 € 75 €
501- άνω 54 € 87 €

Στο πακέτο καλύψεων συμπεριλαμβάνονται:

  • Σωματικές βλάβες 1.220.000 €
  • Υλικές ζημιές 1.220.000 €
  • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα 10.000 €
  • Φροντίδα ατυχήματος
  • Ρυμούλκηση οχήματος συνέπεια ατυχήματος (από 51 cc και άνω)

Συμπληρωματικές καλύψεις και κόστος

1. Νομική προστασία 4€ / εξάμηνο – 9€ / έτος

2. Οδική βοήθεια 15€ / εξάμηνο – 30€ / έτος

3. Ασφαλιστική Ταξιδιωτική βοήθεια από 0,70€ / ημέρα ταξιδιού με ελάχιστο ασφάλιστρο 7 ευρώ για τις πρώτες 10 ημέρες (μόνον για τις εκδρομές που διοργανώνει η Λέσχη ή η Ομοσπονδία)

Μέσω όλης αυτής της ειδικής προσφοράς πιστεύουμε πως τα Σωματεία μας μπορούν να δώσουν μια πολύ οικονομική λύση σε όλα τα μέλη τους, μειώνοντας έτσι ένα από τα σημαντικά πάγια έξοδα χρήσης της Μοτοσυκλέτας τους.

Η ασφάλιση γίνεται μόνον μέσω της διαδικασίας που έχει οριστεί από την ΜΟΤ.Ο.Ε. και την Λέσχη σας. Για τυχόν διευκρινίσεις, οι Λέσχες μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία της ΜΟΤ.Ο.Ε.

Επίσης σας υπενθυμίζουμε πως ειδικά τιμολόγια με ακόμη χαμηλότερα ασφάλιστρα επίσης ισχύουν για:

  • Πιστοποιημένες Μοτοσυκλέτες Young Timers (μεταξύ 20 – 30 ετών)
  • Πιστοποιημένες Κλασσικές Μοτοσυκλέτες (30+ ετών)

Υπεύθυνος Προγράμματος :

Γιαννακόπουλος Αθανάσιος mob : 6942423002 Fax : 2114098133 

Email: info@rideinsurace.gr   thangnp@hotmail.gr