Δ.Σ. ΜOT.O E. 11 & 12 ΙΑΝ. 2020

Το Σάββατο και Κυριακή 11&12 Ιανουαρίου στα Ιωάννινα, συγκλήθηκε το  Δ.Σ. της Ομοσπονδίας όπου και αναπτύχθηκαν θέματα οργάνωσης, δράσεων, προγραμματισμού και λειτουργίας. Η Ομοσπονδία ευχαριστεί το Epirus Palace για την φιλοξενία των μελών του Δ.Σ. και την άψογη όπως πάντα εξυπηρέτηση.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΟΤ.Ο.Ε.

Moto Ride Insurance Τιμολόγιο ΜΟΝΟΝ για μέλη Λεσχών ΜΟΤ.Ο.Ε.  Κυβικά Εξάμηνη διάρκεια Ετήσια διάρκεια 0 – 50 cc δεν προσφέρεται 52 € 51- 125 cc 33 € 54 € 126 – 250 cc 37 € 59 € 251- 500 cc 47 € 75 € 501- άνω 54 € 87 € Στο πακέτο καλύψεων συμπεριλαμβάνονται: Σωματικές […]

Ο 10ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ενημέρωση γραμματείας ΜΟΤΟΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ημέρα την ώρα και τον τόπο διενέργειας των εκλογών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.5 εσωτερικού κανονισμού Ομοσπονδίας. Εξασφάλιση παρουσίας αντιπροσώπου ΜΟΤΟΕ (αρμοδιότητα Ομοσπονδίας). Υποχρεωτική παρουσία 50% +1 οικονομικά τακτοποιημένων μελών για την διενέργεια των εκλογών. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής (κατά προτίμηση 3 μέλη) Μέλη της εφορευτικής επιτροπής […]