Διευκρινήσεις Υ.Μ.Ε.Ε. για τις νέες κρατικές ιστορικές πινακίδες (ΝΚΙΠ) 12/12/2023

Αθήνα, 12/12/2023

Διευκρινήσεις Υ.Μ.Ε.Ε. για τις νέες κρατικές ιστορικές πινακίδες (ΝΚΙΠ)

Σε συνάντηση που έγινε τη περασμένη εβδομάδα με παράγοντες του Υπουργείου, συζητήθηκαν και διευκρινίστηκαν τα εξής, αναφορικά με το ποιοι κάτοχοι ιστορικών οχημάτων μπορούν και ποιοι δεν μπορούν (ελπίζουμε προς το παρόν) να προχωρήσουν σε έκδοση πινακίδων.

Τα καλά νέα

  1. Εκτός από τα οχήματα σε κανονική κυκλοφορία και σε προσωρινή ακινησία, επιπλέον και οι ιδιοκτήτες που κάνανε οριστική διαγραφήτου οχήματος τους δικαιούνται να εκδίδουν ΝΚΙΠ
  2. Οχήματα που εισήχθησαν μέσω τελωνείου αλλά δεν ταξινομήθηκαν ποτέστην χώρα μας δηλαδή δεν πήραν ποτέ άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες του Υπουργείου, δικαιούνται να εκδίδουν ΝΚΙΠ. Αυτό ισχύει ακόμη και αν αυτός που αιτείται τις ΝΚΙΠ είναι άλλος από αυτόν που εισήγανε στη χώρα το όχημα, αρκεί να έχει ένα παραστατικό κυριότητας του οχήματος (τιμολόγιο, ιδ. συμφωνητικό κλπ)

 

Τα κακά νέα

  1. Διαγραμμένα οχήματα την περίοδο 2004-2014έχουν πρόβλημα. Ο λόγος είναι ότι την περίοδο αυτή υπήρχε η υποχρέωση καταστροφής/ανακύκλωσης του οχήματος όσων κάνανε οριστική διαγραφή.
  2. Οχήματα που έχουν ταξινομηθεί στη χώρα μας και βρίσκονται σε κίνηση ή σε προσωρινή ακινησία δικαιούνται ΝΚΙΠ μόνο εάν αυτός που κάνει την αίτηση είναι ο κάτοχος στου οποίου το όνομα είναι καταχωρημένο το όχημα. Με άλλα λόγια, οχήματα εκλιπόντων που οι κληρονόμοι πουλήσανε χωρίς μεταβίβαση, οχήματα που αλλάξανε χέρια όταν ήταν σε προσωρινή ακινησία και κυκλοφορούσαν με τις ιστορικές πινακίδες ΕΛΠΑ/ΕΟΦΙΛΠΑ/ΕΟΕΕ και πολλές ακόμα τέτοιες περιπτώσεις, έχουν πρόβλημα.
  3. Τέλος θα λέγαμε πως οχήματα χωρίς χαρτιά γενικώς, ή οχήματα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω περιπτώσεις, έχουν επίσης πρόβλημα.

Επειδή οι προβληματικές περιπτώσεις είναι πάρα πολλές, ίσως το μεγαλύτερο ποσοστό των ιστορικών οχημάτων που βρίσκονται στη χώρα μας, να είστε σίγουροι πως θα επικεντρώσουμε τις προσπάθειες μας να διευθετηθούν και αυτές, ελπίζουμε και σε συνεργασία με τις άλλες ομοσπονδίες, εμφανίζοντας κοινές θέσεις/προτάσεις προς το Υπουργείο,. Στόχος μας είναι κανένα ιστορικό όχημα και συγκεκριμένα καμία ιστορική μοτοσυκλέτα να μην απαξιωθεί λόγω της αναγκαστικής της ακινησίας εξαιτίας του νέου νόμου για τα ιστορικά.

Εφορία Ιστορικής Μοτοσυκλέτας ΑΜΟΤΟΕ/ΜΟΤΟΕ