Ερωτηματολόγιο σχετικά με μετατροπές σε μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα, ATV

Εθελοντικό ερωτηματολόγιο σχετικά με μετατροπές σε μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα, ATV κτλ:

Χρησιμοποιείτε τακτικά ή κατέχετε μοτοσικλέτα ή άλλο όχημα κατηγορίας L (τρίκυκλα, ATV, μίνι αυτοκίνητο κ.λπ.), το οποίο έχει τουλάχιστον μία ή περισσότερες τροποποιήσεις; Εάν ναι, μπορείτε να συμπληρώσετε το παρακάτω διαδικτυακό ερωτηματολόγιο για το όχημά σας;

https://forms.gle/M4o9AsWn1HLWR5xDA

Αυτό το ερωτηματολόγιο διεξάγεται στα πλαίσιο του έργου LENS, απαιτεί ~3 λεπτά για να συμπληρωθεί, είναι εθελοντικό, πλήρως ανώνυμο και στοχεύει στον εντοπισμό των πιο κοινών μεθόδων μετατροπής/τροποποίησης μοτοσυκλετών και άλλων οχημάτων κατηγορίας L σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.  Καμία πληροφορία που θα συλλεχθεί δεν θα κοινοποιηθεί σε αρχές επιβολής νόμου οποιουδήποτε είδους. Το έργο LENS (L-vehicles Emissions and Noise mitigation Solutions) χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Horizon Europe, και συμμετέχουν κατασκευαστές μηχανών, εργαστήρια και φορείς από όλη την Ευρώπη, ενός εκ των οποίων είναι και η Ελληνική εταιρία EMISIA SA [https://www.emisia.com/], η οποία έχει αναλάβει την ευθύνη διεξαγωγής του παραπάνω ερωτηματολογίου. Περισσότερα για το έργο LENS στην ιστοσελίδα https://www.lens-horizoneurope.eu/