Γενική Συνέλευση Ομοσπονδίας

Η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας θα γίνει το Σαββατο 25/09/2021
στην πόλη της Φλώρινας και θα ξεκινήσει στις 19:00. Ο χώρος που θα την
φιλοξενήσει θα είναι η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας, που
βρίσκεται την περιοχή Νέου Πάρκου Φλώρινας. Το στίγμα είναι 40.782020,
21.410506.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ:
1. HOTEL LINGOS (μέσα στην πόλη)
Μονόκλινο με πρωινό 35 Ευρώ
Δίκλινο με πρωινό 45 Ευρώ
Τρίκλινο με πρωινό 60 Ευρώ
Τηλ. Επικοινωνείας 23850 28322
2. HOTEL KING ALEXANDER (700 μέτρα από το κέντρο)
Μονόκλινο με πρωινό 30 Ευρώ
Δίκλινο με πρωινό 40 Ευρώ
Τρίκλινο με πρωινό 50 Ευρώ
Τηλ. Επικοινωνείας 23850 23501
Τα θέματα καθώς και τα πρακτικά της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης
εντός των ημερών.