ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΤ.Ο.Ε. 2023

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΤ.Ο.Ε. – ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Το Πρωτάθλημα Τουρισμού της ΜΟΤ.Ο.Ε. είναι ένας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ θεσμός που σκοπό έχει την ανάδειξη και βράβευση του Πρωταθλητή Τουρισμού με βάση την βαθμολογία που οι συμμετέχοντες σε αυτό θα συγκεντρώσουν αθροιστικά, μέσω της συμμετοχής και βαθμολόγησής τους σε προκαθορισμένες εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας, των Σωματείων της, καθώς και σε επιλεγμένες Διεθνείς τουριστικές εκδηλώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής στο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΤ.Ο.Ε. (Π.Τ.Μ.) έχουν όλοι οι Μοτοσυκλετιστές/τριες. Η δήλωση συμμετοχής στο Π.Τ.Μ. μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή με την συμπλήρωση και αποστολή της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Συμμετοχής στην Γραμματεία της ΜΟΤ.Ο.Ε. και την πληρωμή του αντίστοιχου ετήσιου παραβόλου, και η συμμετοχή και βαθμολόγηση αρχίζει από την επομένη της λήψης της και με την παραλαβή του Βιβλιαρίου Συμμετοχής στην πρώτη επόμενη εκδήλωση. Οι συμμετέχοντες οφείλουν σε κάθε συμμετοχή τους να προσκομίζουν στην Γραμματεία της εκάστοτε εκδήλωσης την Άδεια Οδήγησης, την Άδεια Κυκλοφορίας και το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος με το οποίο θα συμμετάσχουν. Η Γραμματεία οφείλει να ελέγξει και να σφραγίσει το Βιβλιάριο Συμμετοχής κατά την άφιξη και αναχώρηση.

Η τελική Βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών που ο εκάστοτε συμμετέχων θα αποκομίζει σε κάθε εκδήλωση και Πρωταθλητής ανακηρύσσεται αυτός που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία. Κατά την διάρκεια της ”Πανελλήνιας Συγκέντρωσης Μοτοσυκλετιστών” θα υπάρχει παιχνίδι/διαγωνισμός του οποίου η βαθμολογία ΔΕΝ θα προσμετράται στην συνολική βαθμολογία του Πρωταθλήματος, αλλά θα είναι καθοριστική για την ανάδειξη του νικητή σε περίπτωση τελικής ισοβαθμίας και μόνον.

Ενστάσεις

Οι Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Γραμματεία από τον ίδιο τον ενιστάμενο και μόνον, και πρέπει να συνοδεύονται από κατάθεση παραβόλου 15€. Σε περίπτωση δικαίωσης του ενισταμένου το παράβολο του επιστρέφεται.

Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων κατατίθενται εντός 30’ από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση μη ενστάσεων τα αποτελέσματα καθίστανται αυτομάτως τελικά.

Οι Ενστάσεις εξετάζονται επιτόπου από τον αρμόδιο εκπρόσωπο της ΜΟΤ.Ο.Ε. στην αντίστοιχη εκδήλωση.

Εφέσεις

Σε περίπτωση απόρριψης της Ένστασης, ο ενιστάμενος έχει δικαίωμα υποβολής έφεσης εντός 30’ από την ανακοίνωση της απορριπτικής απόφασης. Εφέσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Γραμματεία από τον ίδιο τον ενιστάμενο και μόνον, και πρέπει να συνοδεύονται από κατάθεση παραβόλου 30€. Σε περίπτωση δικαίωσης του ενισταμένου το παράβολο του επιστρέφεται. Οι Εφέσεις εξετάζονται από την αντίστοιχη επιτροπή Πρωταθλήματος Τουρισμού του Δ.Σ. της ΜΟΤ.Ο.Ε. με την υποχρέωση έκδοσης τελεσίδικης απόφασης πριν την έναρξη της επόμενη εκδήλωσης του θεσμού.

Ποινές

Κατά την διάρκεια του Π.Τ.Μ. τηρούμε τον ΚΟΚ – οποιαδήποτε παράβαση επιφέρει ποινή αποκλεισμού από την συγκεκριμένη εκδήλωση. Κινούμαστε με σεβασμό προς τους υπολοίπους χρήστες των δρόμων, με σύνεση και ασφάλεια για εμάς και τους γύρω μας, δεν ρυπαίνουμε το περιβάλλον κατά την κίνηση και τις στάσεις μας. Οποιαδήποτε μη συμμόρφωση επιφέρει ποινή αποκλεισμού.

Βραβεία – Έπαθλα

Με την λήξη του Πρωταθλήματος στην Τελετή Απονομών, θα δοθούν κύπελλα στους έξη πρώτους της βαθμολογίας καθώς και τα βραβεία που θα έχουν θεσμοθετηθεί και θα αναφέρονται αναλυτικά στην Προκήρυξη του Πρωταθλήματος