Η FEMA ζητά πιο ρεαλιστικές άδειες οδήγησης μοτοσυκλέτας

Θα θέλαμε να δούμε μια εύκολα προσβάσιμη άδεια οδήγησης μοτοσυκλέτας, που να εστιάζει σε υψηλότερες δεξιότητες οι οποίες θα οδηγούν στην καλύτερη αναγνώριση των κινδύνων και στην προετοιμασία για την διαχείριση απροσδόκητων καταστάσεων.

Η FEMA απογοητεύτηκε όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση για μια νέα Οδηγία Αδειών Οδήγησης, ως μέρος της Δέσμης Μέτρων για την Οδική Ασφάλεια στις αρχές του έτους.

Μερικές από τις παρατηρήσεις μας:

– Δεν έχουμε δει ακόμη αποδείξεις ότι η σταδιακή πρόσβαση στην άδεια Α είχε θετική επίδραση στην Οδική Ασφάλεια.
– Οι μοτοσυκλετιστές που έλκουν ένα (μικρό) ρυμουλκούμενο, κινούνται σε μια γκρίζα νομική περιοχή και θα πρέπει να ενημερωθούν για ένα συνονθύλευμα εθνικών κανονισμών κατά την διασυνοριακή οδήγηση.
– Ορισμένες χώρες επιτρέπουν στους κατόχους άδειας αυτοκινήτου (Β) να οδηγούν μια μικρή μοτοσικλέτα (<125cc ή ηλεκτρικά ισοδύναμη). Αυτό δεν αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, καθιστώντας έτσι αδύνατη την διασυνοριακή κυκλοφορία σε αυτή την κατηγορία.

Ωστόσο, αυτό είναι απλώς μια πρόταση. Θα περάσει από μια μακρά νομοθετική διαδικασία στην οποία συμμετέχουν επίσης το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι αυτό δεν είναι το τέλος του δρόμου για εμάς. Η FEMA θα αγωνιστεί για να επιτύχει μια καλύτερη οδηγία, η οποία θα περιλαμβάνει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις μας. Ξεκινήσαμε αυτή την διαδικασία στέλνοντας την ακόλουθη επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Η FEMA χαιρετίζει την πρόταση για αναθεώρηση της Τρίτης Οδηγίας για τις άδειες οδήγησης 2006/126/ΕΚ (3DLD) και υποστηρίζει την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να βελτιώσει την οδική ασφάλεια, να μειώσει περαιτέρω την διοικητική επιβάρυνση και να διευκολύνει την ελευθερία της μετακίνησης.

Η ψηφιακή άδεια οδήγησης μπορεί να είναι μια βελτίωση στην διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας. Εμείς επίσης χαιρετίζουμε την προτεινόμενη τυπική διοικητική επικύρωση 15 ετών για τις άδειες οδήγησης Α και Β.

Είμαστε όμως απογοητευμένοι για κάποια άλλα στοιχεία. Η συμπερίληψη προσομοίωσης για την δοκιμή επίγνωσης κινδύνων στον δρόμο δίνει την ευκαιρία να δοκιμαστούν ορισμένες πιθανές καταστάσεις, αλλά ειδικά για τους αναβάτες μιας μοτοσυκλέτας αυτό δεν είναι αρκετό. Ορισμένα στοιχεία, όπως η αναγνώριση ολισθηρών οδοστρωμάτων, η αντίδραση σε ασαφείς οδικές καταστάσεις, η αντίδραση σε κακές καιρικές συνθήκες κλπ, μπορεί να εκπαιδευτεί σωστά και να δοκιμαστεί μόνον σε πραγματικές καταστάσεις. Ο φόβος μας είναι ότι οι εκπαιδευτές οδήγησης θα εκπαιδεύουν τους υποψηφίους  μόνον στο να αντιμετωπίζουν τις προσομοιωμένες καταστάσεις, όπως ήδη συχνά συμβαίνει με τις τρέχουσες δοκιμές. Επίσης, η προσθήκη ενός τεστ εντοπισμού κινδύνου στον προσομοίωση στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων άδειας οδήγησης σημαίνει ότι για την πρακτική εξέταση η εστίαση θα παραμείνει σε χαμηλού επιπέδου τεχνικές αντί για περισσότερες γνωστικές δεξιότητες.

Η προοδευτική πρόσβαση στην άδεια τύπου Α έχει αναφερθεί πολλές φορές από εμάς. Δεν υπάρχει ακόμα καμία απόδειξη ότι αυτό έχει θετική επίδραση στην οδική ασφάλεια. Η Ε.Ε αναφέρεται σε κάποιον Γάλλο πιλότο αλλά δεν δίνει περισσότερα στοιχεία (link κλπ) σε αυτό, και τέτοιος πιλότος δεν είναι γνωστός ούτε σε εμάς ούτε στους Γάλλους συναδέλφους μας. Επομένως, δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε ως έγκυρο επιχείρημα για την διατήρηση ενός συστήματος που έχει μικρή ή καθόλου πρόσθετη αξία για την οδική ασφάλεια, και που μόνον θέτει ένα επιπλέον εμπόδιο στην απόκτηση πλήρους Αδείας τύπου Α από αρχάριους αναβάτες. Έχουμε ήδη εξηγήσει στην Επιτροπή ότι το τρέχον σύστημα δεν λειτουργεί όπως υποτίθεται ότι θα έπρεπε να λειτουργεί, και μόνον σε ορισμένες χώρες, λίγοι μόνον αρχάριοι αναβάτες περνούν από όλα τα βήματα. Σχετικά με τις εθνικές στατιστικές για τις εκδοθείσες άδειες οδήγησης, βλέπουμε μία απότομη μείωση των αδειών τύπου Α που εκδόθηκαν σε αναβάτες κάτω των 25 ετών μετά το 2013 (όταν δηλαδή εφαρμόστηκε το 3DLD). Ωστόσο, οι στατιστικές δείχνουν ότι αυτό δεν οδηγεί σε λιγότερα ατυχήματα με σοβαρούς τραυματισμούς ή θανάτους.

Μια άδεια τύπου B επιτρέπει στους οδηγούς να τραβήξουν ένα μικρό (<750 kg συνολικού βάρους) ρυμουλκούμενο πίσω από όχημα κατηγορίας M1 ή N1. Η επιτυχία του τεστ για την άδεια Α δεν σημαίνει ότι επιτρέπεται σε έναν μοτοσυκλετιστή να τραβήξει ρυμουλκούμενο πίσω από μια μοτοσυκλέτα. Ωστόσο και υπάρχουν και χρησιμοποιούνται μικρά ρυμουλκούμενα που είναι προσαρτημένα σε μοτοσυκλέτα. Αυτό σημαίνει ότι ένας μοτοσυκλετιστής που τραβάει ένα (μικρό) τρέιλερ, κινείται σε μια γκρίζα περιοχή και πρέπει να λάβει υπ’ όψη του ένα συνονθύλευμα εθνικών κανονισμών κατά την διασυνοριακή οδήγηση, όπως επισημαίνει η Επιτροπή, κάνοντας αναφορά σε δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από την FEMA. Αυτή η κατάσταση αντιμετωπίστηκε για πρώτη φορά στην Επιτροπή Αδειών Οδήγησης στις 30 Ιουνίου 2015, και σημειώθηκε η ασυμφωνία μεταξύ της οδηγίας 2006/126/ΕΚ και της νομοθεσίας για την έγκριση τύπου που αναφέρεται από την Επιτροπή. Παρόλα αυτά, και τις αρκετές  υπενθύμισεις στην Επιτροπή για αυτό το θέμα, τίποτα δεν έχει αλλάξει και η Επιτροπή αναφέρεται απλώς σε αυτόν τον κανονισμό έγκρισης τύπου ως επιχείρημα, για την μη επίλυση αυτού του προβλήματος.

Αρκετά κράτη μέλη παρέχουν την ευκαιρία να προσθέσουν έναν εθνικό κωδικό (συνήθως 196) στην άδεια οδήγησης που επιτρέπει στον κάτοχο να οδηγεί εντός της χώρας μια μικρή μοτοσικλέτα (<125cc ή ισοδύναμη ηλεκτρική) με άδεια B και υπό ορισμένες πρόσθετες απαιτήσεις (ηλικία, εμπειρία, κατάρτιση). Κατά την άποψή μας πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση και να δίνεται διασυνοριακά η ευκαιρία οδήγησης μικρών μοτοσυκλετών με δίπλωμα Β και πρόσθετες απαιτήσεις, ώστε να παρέχεται εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης όπου δεν είναι διαθέσιμοι εναλλακτικοί τρόποι μετακίνησης όπως τα δημόσια μέσα μεταφοράς ή η ενεργή κινητικότητα.
Ως συνήθως, είμαστε πρόθυμοι να παράσχουμε λεπτομερέστερες πληροφορίες ή να απαντήσουμε σε ερωτήσεις της Επιτροπής.

Γράφτηκε από τον Dolf Willigers: (www.femamotorcycling.eu/realistic-motorcycle-licence)
Κορυφαία φωτογραφία ευγενική προσφορά του wikimedia.org
Αυτό το άρθρο υπόκειται στα πνευματικά δικαιώματα της FEMA

Μετάφραση: Παναγιώτης Καλαϊτζής