Η Γαλλία ανακοίνωσε ένα νέο πείραμα με «κάμερες θορύβου» για την αντιμετώπιση του υπερβολικού θορύβου από κινούμενα οχήματα.

Το πείραμα στοχεύει στη δοκιμή των τεχνολογικών δυνατοτήτων και επίσης στο να τεθεί το νομικό πλαίσιο που είναι απαραίτητο για τη χρήση των καμερών θορύβου ως νόμιμου τρόπου για να «τιμωρηθεί» ο υπερβολικός θόρυβος.

Στις 3 Ιανουαρίου 2022 η γαλλική κυβέρνηση δημοσίευσε ένα διάταγμα, το οποίο επέτρεπε ένα διετές πείραμα με την καταγραφή των επιπέδων εκπομπής θορύβου των κινούμενων οχημάτων από σταθερές και κινητές συσκευές αυτόματου ελέγχου. Το διάταγμα «προσαρμόζει επίσης το ρυθμιστικό μέρος του κώδικα εθνικής οδού προκειμένου να προσδιορίσει τα συστατικά στοιχεία μιας παράβασης των κανονισμών σχετικά με την εκπομπή θορύβου από κινούμενο μηχανοκίνητο όχημα και να επιτρέψει την ανίχνευσή του από μια συσκευή αυτόματου ελέγχου. Καθορίζει τους τεχνικούς και επιχειρησιακούς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν προκειμένου να επιτευχθεί η αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων από τον εξοπλισμό ελέγχου.»

Το διάταγμα εξηγεί πώς, σε πειραματική βάση, για μια περίοδο δύο ετών μπορούν να εγκατασταθούν συσκευές για τον αυτόματο έλεγχο του επιπέδου των εκπομπών θορύβου των οχημάτων που κυκλοφορούν στην επικράτεια των δήμων Bron, Paris, Rueil-Malmaison, Villeneuve-Le -Roi, όσων ανήκουν στην ομάδα των κοινοτήτων της Haute Vallée de Chevreuse, της Μητροπολιτικής Νίκαιας και της Μητροπολιτικής Τουλούζης. Οι συσκευές μέτρησης θα εγκατασταθούν σε δρόμους εντός κατοικημένων περιοχών όπου η μέγιστη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 50 km/h.

Το διάταγμα επιτρέπει την εγκατάσταση σε δημόσιους δρόμους μη εγκεκριμένων συσκευών για τον αυτόματο έλεγχο της στάθμης εκπομπής θορύβου των οχημάτων, με σκοπό τη διενέργεια δοκιμών με σκοπό την επιδίωξη έγκρισης των οργάνων μέτρησης. Αυτές οι συσκευές ελέγχου, ικανές να αποδίδουν σε ένα μηχανοκίνητο όχημα τον θόρυβο που εκπέμπεται κατά τη διέλευσή του μπροστά από τη συσκευή, θα πρέπει να πληρούν τις νομικές προϋποθέσεις που προβλέπονται ήδη στη γαλλική νομοθεσία. Στους δρόμους όπου δοκιμάζονται οι συσκευές μέτρησης, θα υπάρχουν πινακίδες με πληροφορίες για το πείραμα.

Η μέτρηση του ήχου δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ο ήχος δεν μοιάζει με την ταχύτητα, η οποία είναι τεχνικά αρκετά απλή στη μέτρηση. Κατά τη μέτρηση του ήχου μιας μεμονωμένης μοτοσικλέτας, υπάρχουν ακριβείς κανόνες, με σταθερές αποστάσεις και γωνίες μεταξύ των εξατμίσεων του οχήματος και του μικροφώνου, μακριά από κτίρια και άλλα αντικείμενα που μπορούν να αντανακλούν τον ήχο. Και ας μην ξεχνάμε ότι οι συσκευές μέτρησης πρέπει να μπορούν να προσδιορίζουν ποιο όχημα «παραβιάζει το νόμο». Είναι η μοτοσυκλέτα σας ή το αυτοκίνητο ή το φορτηγό που ταξιδεύουν στον ίδιο δρόμο;

Έχουν καθορίσει οι αρχές το ακριβές όριο του «αποδεκτού θορύβου»; Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση.

Η ανάπτυξη αυτών των «ακουστικών καμερών» λέγεται ότι αφορά το επίπεδο εκπομπής θορύβου που οι αρχές θεωρούν αποδεκτό για τους δημόσιους δρόμους, αντί να ελέγχουν το ακριβές επίπεδο εκπομπής μιας μεμονωμένης μοτοσυκλέτας. Άρα, έχουν καθορίσει οι αρχές το ακριβές όριο του «αποδεκτού θορύβου»; Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση. Το διάταγμα αναφέρει ότι το νόμιμο όριο εκπομπής θορύβου θα «καθοριστεί με εντολή του αρμόδιου για το περιβάλλον Υπουργού, λαμβάνοντας υπόψη την κατηγορία τους, την ημερομηνία πρώτης θέσης τους σε λειτουργία και τις μέγιστες επιτρεπόμενες ταχύτητες στις λωρίδες κυκλοφορίας».

Το 2019 πραγματοποιήθηκε έρευνα για το Βρετανικό Υπουργείο Μεταφορών για τον εντοπισμό και τη σύσταση επιλογών για μεθόδους και εξοπλισμό που είναι διαθέσιμος για τον εντοπισμό και την επιβολή κυρώσεων σε υπερβολικά θορυβώδη οχήματα. Οι ερευνητές αναγνώρισαν ορισμένα από τα ζητήματα που η FEMA έχει επίσης αναφέρει στο παρελθόν: «Μια αυτοματοποιημένη λύση κάμερας θορύβου έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την επιβολή καταγράφοντας επαρκή δεδομένα που υποδεικνύουν ότι έχει συμβεί ένα αδίκημα προτού η αστυνομία ενεργήσει γι’ αυτήν. Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω εργασία για την επιλογή των κατώτατων επιπέδων θορύβου για διαφορετικές κατηγορίες οχημάτων και ταχύτητες διαδρομής σε σχέση με τη θέση τοποθέτησης του συστήματος κάμερας θορύβου».

Η έκθεση αναφέρει επίσης: «Παρόλο που οι κάμερες θορύβου που χρησιμοποιούν ακουστικές “υπογραφές” για τον εντοπισμό οχημάτων με υπερβολικό θόρυβο δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως, υπάρχει η ευκαιρία να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα που συλλέγονται από την δοκιμασμένη κάμερα θορύβου (…) για να χαρακτηριστούν οι ακουστικές υπογραφές που σχετίζονται με τα υπερβολικά θορυβώδη οχήματα. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση ή τον καθορισμό προδιαγραφών απόδοσης για ένα πιο εξελιγμένο σύστημα κάμερας θορύβου στο εγγύς μέλλον, όταν η τεχνολογία θα αναπτυχθεί πλήρως». Με άλλα λόγια: πρέπει να θεσπιστούν ακριβή πρότυπα, νομικό πλαίσιο και εξελιγμένη τεχνολογία για να είναι δυνατός ο προσδιορισμός εάν ένα όχημα υπερβαίνει το νόμιμο όριο θορύβου και να καθοριστεί ποιο συγκεκριμένο όχημα αφορά.

Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, η αξιολόγηση του πειράματος θα περιλαμβάνει αξιολόγηση των επιπτώσεων στη συμπεριφορά των χρηστών του δρόμου, του αποτρεπτικού χαρακτήρα της παρουσίας διατάξεων αυτόματου ελέγχου, της κοινωνικής αποδοχής αυτής της παρακολούθησης και τυχόν μείωσης των επιπέδων εκπομπής θορύβου.

Η εισαγωγή ακουστικών καμερών δεν είναι μια εξέλιξη που βλέπουμε μόνο στη Γαλλία. Στο Βέλγιο η πόλη του Genk λειτουργεί πιλοτικά, όπου τοποθετήθηκαν ακουστικές οθόνες δίπλα στις κάμερες ασφαλείας της πόλης. Όταν οι ακουστικές οθόνες καταγράφουν έναν ήχο πάνω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο ντεσιμπέλ, ενεργοποιείται μια σκανδάλη και δίνει σήμα στην κάμερα ασφαλείας της πόλης να ξεκινήσει την εγγραφή βίντεο του θορυβώδους οχήματος. Άλλες πόλεις στην Ευρώπη έχουν δείξει ενδιαφέρον τέτοια πιλοτικά προγράμματα ή έχουν ανακοινώσει τις δικές τους δοκιμές για την αντιμετώπιση του υπερβολικού θορύβου από οχήματα (όχι μόνο μοτοσυκλέτες). Το πρόβλημα για τις περισσότερες από αυτές τις τοπικές πρωτοβουλίες φαίνεται να είναι η δημιουργία του νομικού πλαισίου που απαιτείται.

Η γαλλική οργάνωση μοτοσικλετιστών FFMC –μέλος της FEMA– αναγνωρίζει το γεγονός ότι ο υπερβολικός θόρυβος είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, αλλά λυπάται που η εκπαίδευση και η ενημέρωση αντικαθίστανται και πάλι από κυρώσεις. Τόσο η FFMC όσο και η FEMA αναρωτιούνται πώς μπορούν να αναπαραχθούν στον ανοιχτό δρόμο οι ακριβείς απαιτήσεις για τη λεγόμενη δοκιμή Wide Open Throttle, που χρησιμοποιείται για τη δοκιμή της εκπομπής ήχου μιας μοτοσικλέτας.

Από εδώ: https://www.femamotorcycling.eu/french-noise-cameras/?fbclid=IwAR1tVxkj9v3Xs6MsDDXu3r5nqlXSmeo-P4_DH3rHjcnJ7ksNabVuxCcOvBQ

Μτφ: Παναγιώτης Καλαϊτζής