Η νέα πρόταση της Ε.Ε. για τις άδειες οδήγησης αγνοεί τα αιτήματα των Μοτοσυκλετιστών

Η FEMA είναι πολύ απογοητευμένη με την πρόταση για μια νέα οδηγία για τις άδειες οδήγησης η οποία αγνοεί εντελώς τους αναβάτες. Η FEMA θα αγωνιστεί για μια καλύτερη οδηγία, η οποία θα περιλαμβάνει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των μοτοσυκλετιστών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το Πακέτο Οδικής Ασφάλειας. Μέρος του είναι και η πρόταση για μια νέα Οδηγία για την Άδεια Οδήγησης. Τα νέα στοιχεία είναι κυρίως η εισαγωγή ψηφιακής άδειας οδήγησης και η εναρμόνιση της ανανέωσης αδειών.

Σε γενικές γραμμές, η FEMA ζητά αλλαγή κατεύθυνσης, από την τρέχουσα εστίαση στις τεχνικές δεξιότητες σε χαμηλές ταχύτητες σε υψηλότερες δεξιότητες, που οδηγεί σε καλύτερη συνειδητοποίηση του κινδύνου και προετοιμασία για την αντιμετώπιση απροσδόκητων καταστάσεων. Αυτό μπορεί να γίνει χωρίς να αυξηθεί το όριο για την απόκτηση πλήρους άδειας Α κάνοντας διαφορετικές επιλογές και για να διευκολυνθεί η μετάβαση στα στάδια από το Α1 στο Α.

Εφιστούμε επίσης την προσοχή στην παρούσα δομή της Οδηγίας σχετικά με τις μοτοσυκλέτες εκπαίδευσης και εξέτασης, η οποία δημιουργεί προϋποθέσεις ώστε οι γυναίκες και οι μικρόσωμοι άνδρες  να αποκλείονται χωρίς λόγο. Μια αλλαγή στις απαιτήσεις για εκπαιδευτικές και εξεταστικές μοτοσυκλέτες θα μπορούσε να το αλλάξει αυτό. Τέλος, ζητάμε περαιτέρω εναρμόνιση όσον αφορά τα ρυμουλκούμενα και την δυνατότητα οδήγησης ελαφριάς μοτοσυκλέτας με άδεια Β σε όλα τα κράτη μέλη.

Η FEMA έχει στείλει τις απόψεις της σχετικά με τις άδειες οδήγησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο παρελθόν. Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε το πλήρες έγγραφο.
Από εδώ: https://www.femamotorcycling.eu/new-driving-licence-proposal/

Μετάφραση: Παναγιώτης Καλαϊτζής