Πρόστιμο από το Ουζμπεκιστάν σε Mοτοσυκλετιστές που επισκέφθηκαν το Λονδίνο…..

Στα τέλη του 2022, η FEMA έλαβε μηνύματα σχετικά με κυρώσεις που εκδόθηκαν για λογαριασμό της Transport for London (αλλά και για λογαριασμό των φορέων εκμετάλλευσης οδικών διοδίων στην Ουγγαρία και την Πορτογαλία) από μια ουζμπεκική εταιρεία με την επωνυμία Euro Parking Collection plc (EPC).

Αναρωτηθήκαμε πώς ήταν δυνατόν να επιβληθεί πρόστιμο σε έναν Ολλανδό μοτοσικλετιστή (αν και ακούσαμε και για ανθρώπους από άλλες χώρες) που υποτίθεται ότι παραβίασε τους κανόνες ULEZ (Ζώνη Εξαιρετικά Χαμηλών Εκπομπών) του Λονδίνου, από μια εταιρεία του Ουζμπεκιστάν.

Η FEMA συζήτησε τη διασυνοριακή επιβολή με τον εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Kosma Zlotowski.

Η Οδηγία της ΕΕ για τη Διασυνοριακή Επιβολή προβλέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μετά από παραβίαση ενός περιορισμένου αριθμού κανόνων κυκλοφορίας που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια και υπάρχουν διατάξεις για την ανταλλαγή δεδομένων σε περίπτωση εγκλημάτων, ακόμη και μετά το Brexit με το Ηνωμένο Βασίλειο. Μόνον που, η παραβίαση των κανόνων ULEZ του Λονδίνου δεν αποτελεί έγκλημα και δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας (ΕΕ) 2014/413. Και επιπλέον, όχι μόνον ήρθε αυτή η ανακοίνωση του προστίμου από το Ουζμπεκιστάν, αλλά ήρθε και εκπρόθεσμα ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα να ασκηθεί έφεση, πράγμα που σήμαινε επίσης ότι το πρόστιμο είχε ήδη προσαυξήσεις. Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό: η εν λόγω μοτοσικλέτα ήταν συμβατή με το Euro3, και ως εκ τούτου επιτρεπόταν στην περιοχή όπου φωτογραφήθηκε.

Ο μοτοσικλετιστής που είχε λάβει το πρόστιμο είχε ήδη λάβει κάποια μέτρα ο ίδιος, αλλά ήμασταν εξαιρετικά ανήσυχοι για μια μεγάλη παραβίαση των κανόνων απορρήτου και επικοινωνήσαμε με την Ολλανδική Αρχή Οχημάτων (RDW), επειδή αυτή πρέπει να ήταν η πηγή της προσωπικής πληροφορίες του μοτοσικλετιστή. Συντάξαμε μια λίστα με δέκα ερωτήσεις που όλες σχετίζονταν με την προστασία του απορρήτου και πώς τα δεδομένα από το ολλανδικό μητρώο οχημάτων θα μπορούσαν να καταλήξουν στο Ουζμπεκιστάν για να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με παραβίαση του ULEZ στο Λονδίνο. Μετά από αρκετό καιρό, και μετά από κάποιες ενδιάμεσες επαφές, πήραμε μια εκτενή απάντηση στις ερωτήσεις μας.

Ωστόσο, το συμπέρασμα ήταν ότι η RDW δεν είχε ιδέα πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό και δεν ήταν ευχαριστημένη με αυτό. Μάλιστα, είχαν ήδη βάλει μια προειδοποίηση για το EPC στη δική τους ιστοσελίδα. Αργότερα αποδείχθηκε ότι οι εισπράκτορες χρέους των Συγκοινωνιών του Λονδίνου (TfL), Ευρωπαϊκή Είσπραξη Στάθμευσης (EPC), είχε ζητήσει τα ονόματα και τις διευθύνσεις Ολλανδών πολιτών που συνδέονται με πινακίδες κυκλοφορίας μέσω κυβερνητικής υπηρεσίας στην Ιταλία, η οποία δεν ήταν εξουσιοδοτημένη να κοινοποιήσει αυτές τις πληροφορίες . Τα δεδομένα ζητήθηκαν από εξουσιοδοτημένους χρήστες μέσω του Ιταλικού Εθνικού Σημείου Επαφής (NCP). Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες είχαν χρησιμοποιήσει τα δεδομένα με παράνομο τρόπο.

Τον Μάρτιο του 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα σχέδιο αναθεωρημένης οδηγίας για τη διασυνοριακή επιβολή ((ΕΕ) 2015/413). Στην πρόταση, ο αριθμός των τροχαίων παραβιάσεων που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια επεκτάθηκε με οκτώ ακόμη περιπτώσεις και ο τρόπος με τον οποίο τα κράτη μέλη όπου έχει σημειωθεί η παράβαση μπορούν να φτάσουν στα δεδομένα του παραβάτη έχει εξορθολογιστεί. Μέσω του συστήματος EUCARIS το κράτος μέλος του αδικήματος μπορεί να εισέλθει απευθείας στη βάση δεδομένων της χώρας όπου ζει ο δράστης για να συλλέξει τα προσωπικά του δεδομένα. Δεν προβλέπεται έλεγχος της νομιμότητας του αιτήματος ή του σκοπού των δεδομένων. Οι καταστάσεις όπως περιγράφονται παραπάνω, όπου το εξουσιοδοτημένο προσωπικό συλλέγει δεδομένα για άλλους σκοπούς από αυτούς που τους επιτρέπεται, μπορούν και, επομένως θα συμβούν στο προτεινόμενο σύστημα. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη αυτήν την έλλειψη προστασίας δεδομένων και την έλλειψη ασφάλειας.

Ήδη τον Μάρτιο, ειδοποιήσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον κίνδυνο ασφάλειας που συνεπάγεται η ανεξέλεγκτη χρήση του EUCARIS. Ωστόσο, η πρόταση στάλθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χωρίς αλλαγές. Τον Ιούνιο, στείλαμε επιστολές σε περισσότερους από τριάντα Ευρωβουλευτές (μέλη του Κοινοβουλίου), όλα τα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών, για να μοιραστούμε τις ανησυχίες μας σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων και τους κινδύνους της ιδιωτικής ζωής (προσωπικά δεδομένα). Λίγο μετά, λάβαμε πρόσκληση για συνάντηση με τον ευρωβουλευτή κ. Kosma Zlotowski.

Ο κ. Zlotowski είναι ο εισηγητής της επιτροπής μεταφορών για το θέμα αυτό. Θα συντάξει την έκθεση και θα επεξεργαστεί τις τροπολογίες από άλλους βουλευτές που θα οδηγήσουν στην έκθεση της επιτροπής μεταφορών και αργότερα στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Απλά ο σωστός άνθρωπος με τον οποίο πρέπει να μιλήσεις.

Είχαμε αυτή τη συνάντηση στις 29 Ιουνίου και εκφράσαμε τις ανησυχίες μας, εξηγήσαμε από πού προέρχονται και προτείναμε ορισμένες τροπολογίες. Ο κ. Zlotowski πήρε πολύ σοβαρά το μήνυμά μας. Φυσικά, το τι σημαίνει αυτό στην πράξη πρέπει να το δούμε, αλλά τουλάχιστον βρήκαμε ευήκοα ώτα.

Γράφτηκε από τον Dolf Willigers

Μτφ: Παναγιώτης Καλαϊτζής