Νέα εξέλιξη για τα Κλασσικά Οχήματα

Με την συνημμένη απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών, ολοκληρώνεται η μηχανογραφική εφαρμογή για την χορήγηση στοιχείων

κυκλοφορίας οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος. 2023 αποφαση