Νέες Κρατικές Ιστορικές Πινακίδες

Αγαπητά μέλη των λεσχών της ΜΟΤΟΕ και φίλοι δικυκλιστές,

Εάν είστε ιδιοκτήτες ιστορικής μοτοσυκλέτας, δηλαδή μοτοσυκλέτας με χρονολογία κατασκευής πριν από 30 και πλέον χρόνια, σίγουρα τα παρακάτω νέα θα τα θεωρήσετε σημαντικά!

Πρόσφατα ενεργοποιήθηκε από το κράτος η καινούργια διαδικασία για την έκδοση κρατικών πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας (στοιχεία κυκλοφορίας) για τα ιστορικά οχήματα (Ι.Ο.). Πλέον για να μπορεί να κυκλοφορήσει νόμιμα ένα Ι.Ο.  πρέπει ο ιδιοκτήτης να κάνει τις παρακάτω ενέργειες:

1α) Αν δεν έχει πιστοποίηση Ι.Ο.  ή έχει πιστοποίηση μετά τις 3/4/2023, επικοινωνεί με εκπρόσωπο/βοηθό της τεχνικής επιτροπής στη λέσχη του για την έκδοση Βεβαίωσης χαρακτηρισμού Ι.Ο.

1β)  Αν έχει πιστοποίηση Ι.Ο. πριν τις 3/4/2023 χρησιμοποιεί αυτήν

2) Περνάει τεχνικό έλεγχο σε ΚΤΕΟ

3) Πηγαίνει στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας του για να γίνει οριστική διαγραφή από το Μητρώο αδειών κυκλοφορίας οχημάτων του Υπουργείου Μεταφορών, και καταβάλλει τέλος αδείας στην Υπηρεσία Μεταφορών

Τα στοιχεία κυκλοφορίας (πινακίδες και άδεια) εκδίδονται και παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία Μεταφορών

Σημαντικό : εκτός από τυχόν υπάρχουσα άδεια ή βεβαίωση οριστικής διαγραφής, επέχουν θέση τίτλου κυριότητας και τα παρακάτω:

βεβαιώσεις εκτελωνισμού, ιδιωτικά συμφωνητικά πώλησης, οικεία τελωνειακά παραστατικά και τιμολόγια που εκδόθηκαν κατά την εισαγωγή ή μεταβίβαση μη ταξινομημένων οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος.

Οι καινούργιες άδειες του Υπουργείου έχουν ισχύ ως 5 χρόνια, και είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη να την ανανεώνει έγκαιρα (πριν λήξει).

Στη περίπτωση 1β (με χρήση πιστοποίησης Ι.Ο. πριν από 3/4/2023) η πρώτη άδεια του Υπουργείου ισχύει για 2 χρόνια (και οι επόμενες κανονικά, 5 χρόνια).

Για κάθε ανανέωση άδειας , είναι απαραίτητο πιστοποιητικό συμμόρφωσης Ι.Ο. που εκδίδεται από την Τεχνική Επιτροπή της Ομοσπονδίας μας.