Ο 10ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

  1. Ενημέρωση γραμματείας ΜΟΤΟΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ημέρα την ώρα και τον τόπο διενέργειας των εκλογών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.5 εσωτερικού κανονισμού Ομοσπονδίας.
  2. Εξασφάλιση παρουσίας αντιπροσώπου ΜΟΤΟΕ (αρμοδιότητα Ομοσπονδίας).
  3. Υποχρεωτική παρουσία 50% +1 οικονομικά τακτοποιημένων μελών για την διενέργεια των εκλογών.
  4. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής (κατά προτίμηση 3 μέλη)
  5. Μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι στις εκλογές για τα εκλέξιμα όργανα της λέσχης.
  6. Συμπλήρωση του πρακτικού εκλογών από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής και υπογραφή από όλα τα μέλη.
  7. Υπογραφή του πρακτικού από τον παρόντα εκπρόσωπο της ΜΟΤΟΕ
  8. Αποστολή του πρακτικού με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)στην γραμματεία της Ομοσπονδίας.
  9. Η μη παρουσία εκπροσώπου της ΜΟΤΟΕ στην εκλογική διαδικασία με ευθύνη της ιδίας ,ουδεμία επίπτωση έχει στη λέσχη.
  10. Ο εκπρόσωπος της ΜΟΤΟΕ δεν συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία. Παρευρίσκεται σαν παρατηρητής και εξασφαλίζει την σύννομη διενέργεια των εκλογών.

Ηγουμενίτσα 04 Απριλίου 2016

Ο Γεν. Γραμματέας

Γιάννης Ντουλμπέρης