Οι μπαριέρες με συρματόσχοινα είναι θανατηφόρα για τους μοτοσυκλετιστές;

Οι μπαριέρες με συρματόσχοινα απαγορεύονται σε ορισμένες χώρες, ενώ άλλες εξακολουθούν να τις τοποθετούν, παρά τους εγγενείς κινδύνους για τους μοτοσυκλετιστές.

Το κύριο πρόβλημα με τις μπαριέρες με συρματόσχοινα είναι οι ορθοστάτες τους. Σε περίπτωση πτώσης μοτοσυκλετιστή, αυτοί οι ορθοστάτες θα αγκιστρώσουν τον μοτοσικλετιστή, με όλες τις φρικτές συνέπειες. Αυτό δεν διαφέρει από άλλες παραλλαγές μπαριέρας. Μια διαφορά είναι ότι ένας μοτοσικλετιστής που είναι ακόμα στην μηχανή του και χτυπά την μπαριέρα με συρματόσχοινο θα οδηγηθεί στους ορθοστάτες, όπου ένα τυπικό προστατευτικό κιγκλίδωμα δεν έχει προεξέχοντα μέρη.

Το επιχείρημα ότι οι μπαριέρες με συρματόσχοινα είναι μια καλή λύση για δρόμους όπου δεν υπάρχει αρκετός χώρο στο πλάι ή στο κέντρο του δρόμου για ένα «κανονικό» φράγμα σύγκρουσης (κατά προτίμηση με προστασία μοτοσικλετιστή) δεν ισχύει κατά τη γνώμη της FEMA. Ένα ελάττωμα στον σχεδιασμό του δρόμου δεν πρέπει να «διορθώνεται» με μια λύση που θα μπορούσε να είναι εξαιρετικά επιβλαβής για μια συγκεκριμένη ομάδα χρηστών του δρόμου, όπως οι μοτοσυκλετιστές.

Στην Σουηδία, όπου οι μπαριέρες με συρματόσχοινα έχουν χρησιμοποιηθεί σε μεγάλη κλίμακα, οι αρχές συνειδητοποιούν σιγά σιγά ότι δεν είναι η καλύτερη λύση. Όχι λόγω του πιθανού κινδύνου για τους μοτοσυκλετιστές, αλλά λόγω του (υπερβολικά) υψηλού κόστους επισκευής και αντικατάστασης. Σε αντίθεση με τα κανονικά φράγματα πρόσκρουσης, δεν είναι δυνατή η γρήγορη αντικατάσταση ενός κατεστραμμένου εξαρτήματος. Πρόσθετα προβλήματα με τις μπαριέρες με συρματόσχοινα είναι ότι: α) Είναι αδύνατον να δημιουργηθεί έυκολα άνοιγμα για μια απλή διέλευση για οχήματα έκτακτης ανάγκης και β) Δεν είναι δυνατή η παροχή μπαριερών με συρματόσχοινα με προστασία μοτοσικλετιστή.

Γνωρίζουμε τον υποκειμενικό χαρακτήρα πολλών απόψεων σχετικά με τις μπαριέρες με συρματόσχοινα, αλλά ένα υποκειμενικό αίσθημα ανασφάλειας είναι επίσης σημαντικό στην διαχείριση της κυκλοφορίας. Όποιος συνεχίζει να επισημαίνει την έλλειψη δεδομένων που δείχνουν την ανασφάλεια για τους μοτοσυκλετιστές θα ήταν καλύτερα να επενδύσει την ενέργειά του στην (περαιτέρω) ανάπτυξη υποδομών που είναι επίσης ασφαλείς για τους μοτοσυκλετιστές.

Γράφτηκε από τον Wim Taal – Αυτό το άρθρο υπόκειται στα πνευματικά δικαιώματα της FEMA

Πώς πρέπει να βελτιωθούν τα συστήματα οδικής συγκράτησης:

  • Τα συστήματα οδικής συγκράτησης, οποιουδήποτε τύπου, θα πρέπει να εγκαθίστανται μόνο όπου υπάρχει πραγματικός κίνδυνος σύγκρουσης με σταθερό αντικείμενο ή αντιθέτως κινούμενο όχημα, και δεν είναι δυνατή καμία άλλη λύση – όπως η αφαίρεση των εν λόγω αντικειμένων.
  • Νέοι, ασφαλείς τύποι φραγμών πρέπει να αναπτυχθούν μετά από εκτεταμένη έρευνα για τις συγκρούσεις δικύκλων (PTW) με φράγματα. Θα πρέπει να υιοθετηθούν νέα πρότυπα για τα ακραία και μεσαία οδοφράγματα ώστε να καταστούν λιγότερο επικίνδυνα για τους μοτοσυκλετιστές. Η υπάρχουσα τεχνική προδιαγραφή CEN/TS 17342:2019-10 θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω και να μετατραπεί σε πρότυπο EN.
  • Τα νέα πρότυπα πρέπει να περιλαμβάνουν προστασία από το χτύπημα σε μη προστατευμένους στύλους και προστασία από την επάνω πλευρά για τους αναβάτες δικύκλων. Η διακεκομένη προστασία των στύλων βελτιώνει την ασφάλεια των αναβατών δικύκλων μόνο όταν η ταχύτητα σύγκρουσης είναι πολύ χαμηλή. Επομένως, θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο η μη διακεκομένη τοποθέτηση μπαριερών.
  • Δεν πρέπει να τοποθετούνται νέα φράγματα καλωδίων (δηλαδή φράχτες από συρματόσχοινο) ή άλλα φράγματα με μη προστατευμένους στύλους. Όταν τα παλιά μη ασφαλή φράγματα πρέπει να αντικατασταθούν, πρέπει να αντικαθίστανται από έναν ασφαλέστερο τύπο μπαριέρας.
  • Κάθε φορά που τοποθετείται μπαριέρα, η απόσταση από τον δρόμο θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ώστε να επιτρέπονται ελιγμοί αποφυγής και μέγιστο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση σύγκρουσης, κάτι που μπορεί να μειώσει τη δύναμη της πρόσκρουσης στην σύγκρουση με το φράγμα.
  • Τα υπάρχοντα εμπόδια σε εξωτερικές καμπύλες ή άλλες θέσεις με αυξημένο κίνδυνο πρέπει να είναι εξοπλισμένα με Συστήματα Προστασίας Μοτοσικλετών (MPS).
  • Οφείλει να εισαχθεί ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης για τα εμπόδια συγκρούσεων, βασισμένο στην προστασία των ευάλωτων χρηστών του δρόμου (VRU).

Πηγή: FEMA/FIM Europe position papers.
https://www.femamotorcycling.eu/wp-content/uploads/documents_library/FIME_FEMA_2022_lowres.pdf

Σχετικά άρθρα στην ιστοσελίδα μας:

Υπάρχει τελικά μια ασφαλέστερη εναλλακτική λύση για τα φράγματα καλωδίων;
https://www.femamotorcycling.eu/a-safer-alternative/

Νίκη: περισσότερα εμπόδια από συρματόσχοινο αφαιρούνται στη Νορβηγία.
https://www.femamotorcycling.eu/wire-rope-barriers-removed/

Νίκη στην Βόρεια Ιρλανδία: τα συρματόσχοινα θα εξαφανιστούν.
https://www.femamotorcycling.eu/wire-rope-barriers-n-ireland/

Στο 25% των θανάτων μοτοσυκλετών στη Σουηδία εμπλέκεται φράγμα σύγκρουσης.
https://www.femamotorcycling.eu/page/3/?s=cable

Η ασφαλείς υποδομέσ είναι βασικό δικαίωμα όλων των χρηστών του δρόμου, συμπεριλαμβανομένων των μοτοσυκλετιστών.
https://www.femamotorcycling.eu/safe-infrastructure-is-a-basic-right-for-all-road-users-including-motorcyclists/

Μετάφραση – απόδοση: Παναγιώτης Καλαϊτζής