“Οψόμεθα εις Φιλίππους” & ΜΟΤ.Ο.Ε.

Συνάντηση του Προέδρου και του Εφόρου Τουρισμού της Ομοσπονδίας με τον αρχιτέκτονα κ. Χαράλαμπο Τσουρουκίδη, Πρόεδρο της επιστημονικής, ερευνητικής και αναπτυξιακής κοινότητας “Οψόμεθα εις Φιλίππους“.

Η συνάντηση έγινε στα πλαίσια της συνδρομής των “Οψόμεθα” στην ξενάγηση & ενημέρωση των συμμετεχόντων στο “FIM-Mototour of Nations 2022” στην περιοχή ευθύνης τους. Διαπιστώθηκαν κοινές αντιλήψεις και ταύτιση απόψεων σε ένα ευρύ φάσμα δράσεων, που με βεβαιότητα θα οδηγήσουν σε στενότερη συνεργασία και αλληλοστήριξη όχι μόνον στον Τουριστικό, αλλά και στον Πολιτιστικό και Αναπτυξιακό τομέα.