ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Όπως έχει ανακοινωθεί, στην διάρκεια της 34ης Πανελλήνιας έχουν προγραμματιστεί οργανωμένες εκδρομές, η μία εξ αυτών θα περιλαμβάνει και είσοδο στην Βουλγαρία.
Απαραίτητα για την συμμετοχή σε αυτή την εκδρομή είναι τα παρακάτω:

 

1. Διαβατήριο ή Ταυτότητα με Λατινικούς χαρακτήρες (πχ Φ 987654 ΔΕΝ κάνει)
2. Πράσινη κάρτα.

Σε περίπτωση που η μηχανή δεν είναι στο όνομά σας, τότε χρειάζεστε επικυρωμένη εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη (ή τον συνιδιοκτήτη αν δεν έχετε 100% κυριότητα) και επιπλέον, η πράσινη κάρτα ΠΡΕΠΕΙ να έχει και το όνομά σας.