Το Μανιφέστο του Μοτοσυκλετισμού

Εν όψη των επερχόμενων Ευρωεκλογών, FIM, FEMA και ACEM (Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Μοτοσυκλετών), σε στενή συνεργασία εξέδωσαν το παρακάτω “Μανιφέστο του Μοτοσυκλετισμού”

Σχεδόν 40 εκατομμύρια μοτοσυκλέτες, μοτοποδήλατα, τρίκυκλα και τετράκυκλα χρησιμοποιούνται στους δρόμους της Ευρώπης, υποστηρίζοντας καθαρή, αποτελεσματική και διασκεδαστική μετακίνηση. Συνολικά, ο τομέας της μοτοσυκλέτας και οι δραστηριότητές του συνεισφέρουν περίπου 21,4 δισεκατομμύρια ευρώ στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ και αντιπροσωπεύουν 389.000 θέσεις εργασίας σε όλα τα κράτη μέλη.

Ένταξη στις Στρατηγικές Πολιτικές Κινητικότητας και Μεταφορών της ΕΕ

Η ACEM, η FEMA και η FIM ενθαρρύνουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συμπεριλάβουν τις μοτοσυκλέτες (όλων των κατηγοριών συμπεριλαμβανομένης και της L-category)* σε μελλοντικές πρωτοβουλίες που καλύπτουν το όχημα, τον χρήστη και την υποδομή για την βελτίωση της ασφάλειας και την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων αυτής της ελαφρύτερης και αποτελεσματικότερης μορφής μεταφοράς.
• Ένταξη σε Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (SUMPs), Έξυπνη Πόλη και άλλες πολιτικές και πρωτοβουλίες υψηλού επιπέδου μεταφορών
• Υποδομές φιλικές προς την μοτοσυκλέτα, όπως ειδικές εγκαταστάσεις φόρτισης, καλά συντηρημένα πεζοδρόμια και ασφαλέστερες άκρες των δρόμων
• Συνεχής διάλογος μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και εκπροσώπων του κλάδου της κατηγορίας L – μιλήστε μας!

Οδική ασφάλεια

Η FIM, η FEMA και η ACEM προτρέπουν τους ευρωπαίους νομοθέτες να προστατεύσουν ενεργά τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των μοτοσυκλετιστών ως ευάλωτων χρηστών του δρόμου (VRU).
• Υποστήριξη των ίδιων πρωτοβουλιών του κλάδου, όπως η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας Εκπαίδευσης Μοτοσυκλετιστών
• Απλούστερη αδειοδότηση αναγνωρίζοντας γεωγραφικές διαφορές και διαφορές χρήσης
• Εξασφάλιση ελάχιστων απαιτήσεων ασφαλείας για δρόμους ειδικά στο δευτερεύον δίκτυο

Περιβάλλον και Αειφορία

Τα μικρότερα, ελαφρύτερα και πιο εξειδικευμένα οχήματα προσφέρουν καλύτερες επιδόσεις και πολλαπλά πλεονεκτήματα για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ στις μεταφορές έως το 2050.
• Τεχνολογική ουδετερότητα για υποστήριξη μηδενικών εκπομπών ρύπων στην αστική οδήγηση ή συνθετικά καύσιμα με ουδέτερες εκπομπές άνθρακα για μεγαλύτερες αποστάσεις
• Φορολογικά κίνητρα για οχήματα χαμηλών & ουδέτερων εκπομπών άνθρακα στην κατηγορία L

Ανταγωνισμός

Απαιτείται μια εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των ηγετών του κλάδου, των χρηστών και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής για την βελτίωση της αλληλεπίδρασης και της συνεργασίας για την επίτευξη των πολιτικών στόχων της ΕΕ.
• Σύγχρονη τομεακή νομοθεσία που αναγνωρίζει τις νέες τεχνολογίες και τις ανάγκες της αγοράς
• Αποκλειστικά χρηματοδοτικά ρεύματα για την κατάρτιση και την αναβάθμιση των εργαζομένων
• Ίσοι όροι ανταγωνισμού στο διεθνές εμπόριo

Έρευνα και Καινοτομίa

Οι εταιρείες μας αποτελούν τους τέλειους συνεργάτες για να συμβάλουν σε μελλοντικά ερευνητικά προγράμματα μοιράζοντας την καλύτερη τεχνογνωσία μηχανικής που έχει ήδη αναπτυχθεί με επιτυχία στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.
• Αύξηση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για Έρευνα & Εξέλιξη στις μοτοσυκλέτες
• Υποστήριξη διεθνούς τυποποίησης, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας εναλλαγής μπαταριών

Μηχανοκίνητος αθλητισμός και Τουρισμός

Ο αθλητισμός και η αναψυχή που σχετίζεται με τη μοτοσυκλέτα συνεισφέρει περισσότερα από 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε οικονομικές, πολιτιστικές και κοινωνικές συνεισφορές στην ευρύτερη κοινωνία.
• Αναγνώριση και προώθηση του αθλητισμού της μοτοσυκλέτας και των συναφών δραστηριοτήτων ως μοχλού αλλαγής
• Διαδρομές φιλικές προς τη μοτοσυκλέτα και ασφαλείς για τουρισμό και ταξίδια

* Οχήματα κατηγορίας L (οχήματα με 2, 3 και 4 τροχούς, όπως μοτοσyκλέτες, μοτοποδήλατα, τετράτροχα και μίνι αυτοκίνητα).