Υποχρεωτική η παράδοση μοτοσυκλετών όταν έχουν φτάσει στο «τέλος της ζωής τους»;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να καταστήσει υποχρεωτική την παράδοση μοτοσυκλετών όταν έχουν φτάσει στο «τέλος της ζωής τους». Ο Βιμ Τάαλ της FEMA εξηγεί.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΚ) ενέκρινε πρόσφατα πρόταση κανονισμού σχετικά με τις απαιτήσεις κυκλικότητας για το σχεδιασμό οχημάτων και τη διαχείριση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής τους σημαίνει όχημα που είναι απόβλητο ή οχήματα που είναι μη επιδιορθώσημο).

Η συμπερίληψη των μοτοσυκλετών στον Κανονισμό θα μπορούσε να σημαίνει το τέλος της λεγόμενης οικιακής ανακύκλωσης. Η ανακύκλωση μοτοσυκλετών και εξαρτημάτων μοτοσυκλέτας είναι εγγενές μέρος της χρήσης της μοτοσυκλέτας. Η ανακύκλωση στο σπίτι, όπου τερματίζεται η εγγραφή του οχήματος και αποσυναρμολογείται για επαναχρησιμοποίηση των εξαρτημάτων του, είναι ένα σημαντικό μέρος της μοτοσικλετιστικής κουλτούρας . Η ανακύκλωση στο σπίτι βοηθά στη διατήρηση των μοτοσυκλετών στον δρόμο με επαναχρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά, αντί για την χρήση νέων εξαρτημάτων που θα πρέπει να παράγονται από πρώτες ύλες.

Ο κανονισμός στοχεύει “να καλύψει όλες τις πτυχές ενός οχήματος από το νσχεδιασμό και την διάθεσή του στην αγορά μέχρι την τελική επεξεργασία του στο τέλος του κύκλου ζωής του:

  1. Βελτιώστε τον κυκλικό σχεδιασμό των οχημάτων για να διευκολύνετε την αφαίρεση υλικών, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.
  2. Βεβαιωθείτε ότι τουλάχιστον το 25% του πλαστικού που χρησιμοποιείται για την κατασκευή ενός οχήματος προέρχεται από ανακύκλωση (εκ των οποίων το 25% από ανακυκλωμένα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους).
  3. Ανακτήστε περισσότερες και καλύτερης ποιότητας πρώτες ύλες, συμπεριλαμβανομένων CRM, πλαστικών, χάλυβα και αλουμινίου.
  4. Να διασφαλιστεί ότι οι παραγωγοί είναι οικονομικά υπεύθυνοι για τα οχήματα όταν γίνονται απόβλητα, για να διασφαλιστεί η κατάλληλη χρηματοδότηση για τις υποχρεωτικές εργασίες επεξεργασίας οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και να δοθούν κίνητρα στους ανακυκλωτές να βελτιώσουν την ποιότητα.
  5. Σταματήστε τα οχήματα που «αγνοούνται», μέσω περισσότερων επιθεωρήσεων, διαλειτουργικότητας των εθνικών συστημάτων ταξινόμησης οχημάτων, βελτιωμένης διάκρισης μεταχειρισμένων οχημάτων από οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους και απαγόρευσης εξαγωγής μεταχειρισμένων οχημάτων που δεν είναι αξιόπιστα.
  6. Καλύψτε περισσότερα οχήματα και επεκτείνετε σταδιακά τους κανόνες της ΕΕ για να συμπεριλάβετε νέες κατηγορίες όπως μοτοσυκλέτες, φορτηγά και λεωφορεία, διασφαλίζοντας την σωστή διαχείριση στο τέλος του κύκλου ζωής τους.»

Οι μοτοσυκλέτες εξαιρούνται επί του παρόντος από την οδηγία για το τέλος του κύκλου ζωής τους (μια θέση για την οποία ασκήθηκε πίεση από την FEMA όταν συντάχθηκε και εγκρίθηκε η οδηγία στα τέλη της δεκαετίας του 1990). Αυτό θα αλλάξει αν εξαρτάται από την ΕΕ Η πρόταση υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες οχημάτων να παραδίδουν τα οχήματά τους σε εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας όταν αυτά φτάσουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους και να προσκομίζουν το επακόλουθο πιστοποιητικό καταστροφής για την διαγραφή του οχήματος στην αρμόδια αρχή ταξινόμησης.

Εάν εγκριθεί, ο παρών κανονισμός θα τροποποιήσει τους κανονισμούς (ΕΕ) 2018/858 και 2019/1020 και θα καταργήσει τις οδηγίες 2000/53/ΕΚ και 2005/64/ΕΚ (Οι κανονισμοί έχουν δεσμευτική νομική ισχύ σε κάθε κράτος μέλος και τίθενται σε ισχύ σε καθορισμένη ημερομηνία σε όλα τα κράτη μέλη). Η πρόταση θα εξεταστεί τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Η πρόταση αναφέρει: «Τα δίκυκλα και τρίτροχα οχήματα δεν υπόκεινται επί του παρόντος σε καμία νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό και την διαχείρισή τους στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Για να διασφαλιστεί ένα κυκλικό πλαίσιο για όλα τα οχήματα που είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της περιβαλλοντικά ορθής μεταχείρισής τους, καθώς και για να αποτραπεί ο κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να εφαρμόζει τα οχήματα της κατηγορίας L L3e-L7e (L3e = δίτροχη μοτοσυκλέτα, L4e = δίτροχη μοτοσυκλέτα με πλευρικό καλάθι, L5e = ηλεκτροκίνητο ελαφρύ τρίκυκλο, L6 ελαφριά τετράτροχη μοτοσυκλέτα, L7e βαριά τετράτροχη μοτοσυκλέτα). Οι απαιτήσεις σχετικά με τη συλλογή οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, την υποχρεωτική παράδοσή τους σε εξουσιοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας καθώς και την απορρύπανση τους θα πρέπει να ισχύουν για οχήματα κατηγορίας L (L3e-L7e). Οι κατασκευαστές θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την αφαίρεση και την αντικατάσταση εξαρτημάτων, εξαρτημάτων και υλικών.»

Η EC αναμένει «χαμηλότερες τιμές για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και εξαρτήματα, που σημαίνει ότι θα είναι φθηνότερη η συντήρηση και η επισκευή οχημάτων», αλλά αναγνωρίζει ότι «οι προηγμένες απαιτήσεις για την επεξεργασία οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους ενδέχεται να θέτουν προκλήσεις για τις ΜΜΕ (μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις) όσον αφορά το υψηλότερο βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο κόστος υλοποίησης και προσαρμογής σε νέες τεχνολογίες επεξεργασίας», μια πιθανή εξέλιξη που αναγνωρίστηκε στην μελέτη από το μέλος της FEMA, SMOTO Φινλανδίας . Η μελέτη της SMOTO δείχνει ότι εάν τα μηχανοκίνητα δίκυκλα καλύπτονταν από την οδηγία/κανονισμό, ορισμένοι από τους χειριστές που ειδικεύονται στην διαχείρισσή τους θα έπρεπε να κλείσουν λόγω αυξημένων απαιτήσεων και κανονισμών των δραστηριοτήτων τους. Τα περισσότερα από τα μηχανοκίνητα δίτροχα που πρόκειται να αποσυναρμολογηθούν θα μεταφερθούν σε διαχειριστές που δεν επαναχρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα αποσυναρμολογημένα μέρη, αλλά τα χρησιμοποιούν κυρίως ως μεταλλικά απόβλητα. Θα ήταν επίσης πολύ πιο δύσκολο για τους κατόχους κλασσικών οχημάτων να έχουν προσβαση σε παλαιά ανταλλακτικά.

«Διαβλέπουμε τον κίνδυνο για τις μικρότερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας που πωλούν μεταχειρισμένα ανταλλακτικά μοτοσυκλετών, είναι πιθανόν να “πνιγούν” από το υψηλό κόστος εφαρμογής και την προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες ».

Για τους κατασκευαστές, η πρόταση σημαίνει ότι πρέπει να δηλώνουν στην τεκμηρίωση έγκρισης τύπου το μερίδιο του ανακυκλωμένου περιεχομένου των ενδεικνυόμενων υλικών που υπάρχουν στα οχήματα. Υποχρεώνει επίσης τους κατασκευαστές να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή αφαίρεση και αντικατάσταση ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και υλικών που περιέχονται στα οχήματα. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να είναι προσβάσιμες δωρεάν στους χειριστές διαχείρισης απορριμμάτων και στους χειριστές επισκευής και συντήρησης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Μοτοσικλετών (ACEM) δηλώνει: «Η ACEM υποστηρίζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τις εργασίες συλλογής και επεξεργασίας οχημάτων κατηγορίας L, διασφαλίζοντας θετική συμβολή στους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας με πολλά οφέλη για την κοινωνία. Ωστόσο, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο περαιτέρω αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών ιδιαιτεροτήτων για διάφορες υποκατηγορίες για να διασφαλιστεί η επιτυχής επίτευξη των στόχων του ELV και η πλήρης ευθυγράμμιση με άλλα οχήματα».

Το 2020 η FEMA ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για σχόλια, εξηγώντας γιατί, κατά την άποψή μας, οι μοτοσυκλέτες δεν πρέπει να περιλαμβάνονται σε μια νέα οδηγία ή κανονισμό.
Εάν οι μοτοσυκλέτες περιλαμβάνονταν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει το τέλος της λεγόμενης οικιακής ανακύκλωσης. Η ανακύκλωση μοτοσυκλετών και εξαρτημάτων μοτοσυκλέτας είναι εγγενές μέρος της χρήσης της μοτοσυκλέτας. Η ανακύκλωση στο σπίτι, όπου τερματίζεται η εγγραφή του οχήματος και αυτό αποσυναρμολογείται για επαναχρησιμοποίηση των εξαρτημάτων του, είναι ένα σημαντικό μέρος της κουλτούρας της μοτοσυκλέτας. Η ανακύκλωση στο σπίτι βοηθά στη διατήρηση των μοτοσυκλετών στον δρόμο με χρησιμοποιημένα ανταλλακτικά, αντί για την χρήση νέων εξαρτημάτων που πρέπει να παράγονται από πρώτες ύλες.

Κατά την άποψη της FEMA, η τρέχουσα οδηγία πέτυχε να αποτρέψει τα απόβλητα από οχήματα, την επαναχρησιμοποίηση εξαρτημάτων από οχήματα και την βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης όλων των οικονομικών φορέων που εμπλέκονται στον κύκλο ζωής των οχημάτων. Μπορούμε επίσης να κατανοήσουμε την ανάγκη επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας σε άλλα είδη οχημάτων εκτός από τα αυτοκίνητα.

Η FEMA ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η δυνατότητα ελεγχόμενης εσωτερικής αποσυναρμολόγησης παραμένει δυνατή (ως μέρος μιας κυκλικής οικονομίας), είτε συμπεριλαμβάνοντάς την στην Οδηγία είτε επιτρέποντας στα κράτη μέλη να θεσπίσουν τους δικούς τους κανόνες και κανονισμούς για την οικιακή αποσυναρμολόγησή. Η FEMA θα τονίσει εκ νέου τη θέση της σε επικοινωνία με το ΕΚ, καθώς αυτή δεν αντιμετωπίζεται στον προτεινόμενο κανονισμό.

Η FEMA ζήτησε επίσης από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα ιστορικά μηχανοκίνητα δίτροχα αξίας για τους συλλέκτες ή που προορίζονται για μουσεία, τα οποία φυλάσσονται με κατάλληλο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, είτε έτοιμα προς χρήση είτε απογυμνωμένα σε μέρη, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Η FEMA θα τονίσει εκ νέου την θέση της σε επικοινωνία με το ΕΚ, καθώς αυτό δεν αντιμετωπίζεται στον προτεινόμενο κανονισμό.

Παρόλο που η FEMA υποστηρίζει τους γενικούς στόχους του προτεινόμενου κανονισμού, βλέπουμε όντως τον κίνδυνο για τις μικρότερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας που πωλούν επί του παρόντος μεταχειρισμένα ανταλλακτικά μοτοσυκλετών.που μπορεί να επιβαρυνθούν από το υψηλό κόστος εφαρμογής και την προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες θεραπείας.

Από εδώ: https://www.femamotorcycling.eu/end-of-life-motorcycles/

Μετάφραση: Παναγιώτης Καλαϊτζής